Jarné zalesňovanie, rok 2014

PSBU obce Východná začalo jarné zalesňovanie plôch o mesiac skôr (od 11.3.2014) ako v predchádzajúcom období  a to vďaka priaznivým klimatickým podmienkam v mesiaci marec. Zalesňovanie zabezpečuje víťaz súťaže projektu firma Prof – spol, s.r.o. Dr. Vladimíra Mašurku č. 928, Važec. Prostredníctvom tejto firmy pracujú aj živnostníci  z Východnej.

Celkové množstvo na výsadbu pre rok 2014: 

obaľované sadenice………… 118 300 ks

voľnokorenné sadenice……..168 050 ks

                     Spolu……………286 350 ks

Drevinové zloženie:  smrek obyčajný, jedľa biela, borovica lesná, smrekovec opadavý,  buk lesný, javor horský, jelša lepkavá

Zalesňovanie prebieha podľa platnej legislatívy t.j. podľa plánu starostlivosti o lesy, rámcových smerníc a noriem na zalesňovanie. Denne pracuje okolo 60 až 65 pracovníkov, zalesní sa 7.500 – 8.000 sadeníc. Pri práci kladieme veľký dôraz na kvalitu,  korene musia byť  vhodne chránené pri manipulácií pred vysušením, vyhľadanie miesta sadby, odstránenie zvyškov po ťažbe pôdneho krytu a buriny na plôške požadovanej veľkosti, prekopanie požadovanej plôšky, vyhĺbenie jamky na koreňový systém takej veľkosti, aby boli korene voľne položené, zahrnutie koreňov zeminou po koreň. kŕčok, pritlačenie zeminy tak, aby sa sadenica nedala vytiahnuť a upraviť plôšku jamky.  Všetky plochy na zalesnenie vznikli po kalamitách a to najmä na Podbanskom, Ramžovej, Úsypoch, Trsteníku a v Surovom hrádku. Denne vykonávajú dozor a usmerňujú túto činnosť zamestnanci PSBU. Jarné zalesňovanie by sme chceli ukončiť do konca mája.

 

Ľubomír Chovan – OLH